Atzealdea

Ordizia

Ordizia


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
457.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
480.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
29.6 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5.6 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
7.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
324.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
514.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.