Atxikipenak 2015

Lanaren etekinak

Kapitalaren  higikorraren etekinak

 • Orokorra:

%20 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko uztailaren 11ra arte

%19,50 2015eko uztailaren 12tik 2015eko abenduaren 31ra arte.

 • Letrak: %0
 • Irudia ustiatzeko eskubidea lagatzeagatik lortzen diren etekinei: %24

Kapital higiezinaren etekinak

Ondasun higiezinen errentamendu eta azpierrentamenduei egin beharreko atxikipena:

%20 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko irailaren 1era arte

%19,50 2015eko irailaren 2tik 2015eko abenduaren 31ra arte.

Ondare irabaziak (inbertsio fondoak eta sariak)

 • Orokorra eta sariak:

%20 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko uztailaren 11ra arte

%19,50 2015 eko uztailaren 12tik 2015eko abenduaren 31ra arte.

 • Inbertsio Fondoak:

%20 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko irailaren 1era arte

%19,50 2015eko irailaren 2tik 2015eko abenduaren 31ra arte.

Enpresa jarduerak

Zenbait enpresa jardueretan etekin garbia zenbatespen objektiboaren metodoan kalkulatzen denean, ordaindutako sarrera osoei: %1

Jarduera profesionalak

 • Orokorra:

 %19 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko uztailaren 11ra arte ordaindutakoak.

%15  2015eko uztailaren 12tik 2015eko abenduaren 30era arte ordaindutakoak.

 • Beren jarduera profesionala hasten dutenentzat (hasierako urteko eta hurrengo bietako atxikipena):

 %9  2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko uztailaren 11ra arte ordaindutakoak.

%7 2015eko uztailaren 12tik 2015eko abenduaren 30era arte ordaindutakoak.

 • Kasu berezia:%15 (2015eko uztailaren 11ra arte)
  • Jarduera ekonomikoen etekin gordinen bolumena 15.000 euro baino gutxiago izatea aurreko lehen urtean eta
  • Etekin hauek zergadunak urte horretan jarduera ekonomiko eta lanagatik lortutako etekin gordinen baturaren  %75 baino gehiago izatea
 • Beste kasu berezi batzuk*: %9 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko uztailaren 11ra arte eta %7  2015eko uztailaren 12tik 2015eko abenduaren 30era arte.

*Kasu bereziak:

 • Tabacalera, Sociedad Anónimaren ordezkari bermatuak.
 • Udal zergabiltzaileak.
 • Merkataritzako azpiagente edo laguntzaileen zerbitzuak erabiltzen dituzten aseguru agente nahiz aseguru artekariak.
 • Jada desagertuta dagoen eta ekainaren 11ko 904/1985 Errege Dekretuaren indarrez Estatuko Loteria eta Apustuen Organismo Nazionalean sartu zen Kirol Ongintzazko Elkarrekiko Apustuen Patronatutik datozen lurralde ordezkariak.

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerak

Orokorra: %2