Atxikipenak 2016

Lanaren etekinak

Kapitalaren  higikorraren etekinak

 • Orokorra: %19
 • Letrak: %0
 • Irudia ustiatzeko eskubidea lagatzeagatik lortzen diren etekinei: %24

Kapital higiezinaren etekinak

Ondasun higiezinen errentamendua eta azpierrentamendua: %19

Ondare irabaziak (inbertsio fondoak eta sariak)

 • Orokorra eta sariak: %19
 • Inbertsio Fondoak: %19

Enpresa jarduerak

Zenbait enpresa jardueretan etekin garbia zenbatespen objektiboaren metodoan kalkulatzen denean, ordaindutako sarrera osoei: %1

Jarduera profesionalak

 • Orokorra: %15 
 • Beren jarduera profesionala hasten dutenentzat (hasierako urteko eta hurrengo bietako atxikipena): %7
 • Beste kasu berezi batzuk*: %9 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko uztailaren 11ra arte eta %7  2015eko uztailaren 12tik 2015eko abenduaren 30era arte.

*Kasu bereziak:

 • Tabacalera, Sociedad Anónimaren ordezkari bermatuak.
 • Udal zergabiltzaileak.
 • Merkataritzako azpiagente edo laguntzaileen zerbitzuak erabiltzen dituzten aseguru agente nahiz aseguru artekariak.
 • Jada desagertuta dagoen eta ekainaren 11ko 904/1985 Errege Dekretuaren indarrez Estatuko Loteria eta Apustuen Organismo Nazionalean sartu zen Kirol Ongintzazko Elkarrekiko Apustuen Patronatutik datozen lurralde ordezkariak.

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerak

Orokorra: %2

Txerri aziendaren gizentzea eta hegazti hazkuntza: %1