2021eko atxikipenak

Lanaren etekinak

Kapitalaren  higikorraren etekinak

 • Orokorra: %19
 • Letrak: %0
 • Irudia ustiatzeko eskubidea lagatzeagatik lortzen diren etekinei: %24
 • Jabetza intelektualetik datozen etekinei, zergaduna autorea ez denean: %15

Kapital higiezinaren etekinak

Ondasun higiezinen errentamendua eta azpierrentamendua: %19

Ondare irabaziak (inbertsio fondoak eta sariak)

 • Orokorra eta sariak: %19
 • Inbertsio Fondoak: %19
 • Harpidetza eskubideak: %19
 • Jabetza intelektuala zergaduna autorea ez denean: 15% 

Enpresa jarduerak

Zenbait enpresa jardueretan etekin garbia zenbatespen objektiboaren metodoan kalkulatzen denean, ordaindutako sarrera osoei: %1

Jarduera profesionalak

 • Orokorra: %15 
 • Beren jarduera profesionala hasten dutenentzat (hasierako urteko eta hurrengo bietako atxikipena): %7
 • Beste kasu berezi batzuk*: %7

*Kasu bereziak:

 • Udal zerga-biltzaileak.
 • Aseguru bitartekariak, kanpoko laguntzaileen zerbitzuak erabiltzen dituztenean.
 • "Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado"ren ordezkari komertzialak.

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduerak

 • Orokorra: %2
 • Txerri aziendaren gizentzea eta hegazti hazkuntza: %1