Salbuespenak

Gas naturala eta Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziaren 2.tarifan sartutako produktuen fabrikazio eta inportazio eragiketak salbuetsita egongo dira, baldin eta produktu horiei emango zaien erabilera karburante edo erregaiarena ez bada.