7/2021 Foru Dekretu-Araua, azaroaren 16koa, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989 Foru Araua Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziara egokitzekoa

2021eko azaroaren 17an GAOn argitaratu da 7/2021 Foru Dekretu-Araua, azaroaren 16koa, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989 Foru Araua Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziara egokitzekoa.

Informazio gehiago: 7/2021 Foru Dekretu Araua orrirako lotura