Atzealdea

Azpeitia

Azpeitia


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
531.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
8.6 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
4.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
4.8 MB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.