Aurrerapenak eta likidazioak

Atal honetan hainbat datu bildu dira Foru Aldundiak udalei egiten dizkien aurrerapenei eta likidazioei buruz. Likidazio horiek ondoko kontzeptuekin lotuta daude:

Udalen Finantzaketarako Foru Funtsa

Udal zergak: OHZ eta JEZ

Zuzenbide publikoko udal sarrerak

Zerga ez itunduak