Gastu fiskalen aurrekontuen memoriak

Gastu fiskalen aurrekontua funtsean honako hau dela esan liteke: espresio zifratu bat, ekitaldi batean sarrera fiskalek izan dezaketen murrizpena adierazten duena, zerga onurak eman direlako helburu ekonomiko eta sozial jakin batzuk lortzeko.