Murrizpenak

Murrizpenak oinarri ezargarriaren gutxitzeak dira. Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren araudian jasota daude.

Murrizpen horiek aplikatuz, zergadunak oinarri ezargarritik zenbateko desberdinak murriztu ahal izango ditu, hau da, aitortu behar den kopurutik.

Zerga honen oinarri ezargarria esatean eskuratutako ondasun eta eskubideen balio garbia hartu behar da, halakotzat harturik ondasun eta eskubideen balio erreala, kengarriak liratekeen karga eta zorrek gutxitua. Eta zenbateko horri, egoki denean, dagozkion kenkariak deskontatuko zaizkio, horrela zergaren oinarri likidagarria lortuz; azken zenbateko horren gainean aplikatuko da zergaren eskala.

Murrizpenak kontsultatzeko, ikus hemen:  2003 (PDF), 2004 (PDF), 2005 (PDF) 2006ko (PDF),  2007ko (PDF),  2008ko (PDF), 2009 (PDF), 2010eko (PDF), 2011 (2011-12-27ra arte) (PDF), 2011-12-28tik 2012-12-31ra arte (PDF), 2013-01-01etik 2014-01-21ra arte (PDF), 2014-01-22tik 2015-12-24ra arte (PDF), 2015-12-25etik 2015-12-31ra arte (PDF), 2016-01-01etik 2016-12-22ra arte (PDF), 2016-12-23tik 2017-12-31ra arte (PDF), 2018-01-01etik 2018-06-19ra arte (PDF) eta 2018-06-20tik aurrera (PDF).