Eskala edo taldearen arabera ordaindu beharreko kuotak

Kuota zein den kalkulatu behar denean, epea zergaren sortzapenaren dataren arabera hartu beharko da (hildakoaren heriotza, dohaintzaren data,…).

Epeak ondorengoak dira: