Laburpen taula

Laburpen tauletan aurkituko dituzu PDF formatuan, laburbilduta, Gipuzkoako udalerrietan onartutako hobarien, zerga tasen eta Udalekin hitzarmenen inguruko argibideak.

Zehazki, laburpen taula hauetan begira dezakezu:

  • Gipuzkoako udalerrien zerrenda eta bakoitzaren identifikazio kodea.
  • Gipuzkoako Foru Aldundiak lurralde historiko honetako udalerriekin izenpetutako hitzarmen mota.
  • Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa desberdinak.
  • Gipuzkoako Udal bakoitzak aplikatzen dituen hobariak (familia ugaria, etxebizitza hutsaren programa, aprobetxamendu termikorako sistemak ezartzea, eraikin berrien eta eraberrikuntzen sustatzaileak, edota babes ofizialeko etxebizitzak).
  • Gipuzkoako Udal bakoitzak aplikatzen dituen errekarguak (2103 urterik aurrera ez ohiko etxebizitzak)

Laburpen taulak ekitalditan sailkatuta