Atzealdea

Legazpia

Legazpia


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.5 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
840.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.4 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
27.4 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5.8 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
71.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
709.0 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2009ko Aldaketa

2009-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2009-09-16)

PDF
12.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.4 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
12.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.5 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2012ko Aldaketa

2012-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2012-09-20)

PDF
24.3 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.3 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.6 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.