Oiartzun

Oiartzun


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
50 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
607 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
32 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
9 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
78 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
680 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
528 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
74 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
561 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
11 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
619 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
14 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
611 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
14 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
110 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.