Atzealdea

Oiartzun

Oiartzun


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
50.2 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
607.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
32.5 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5.4 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.7 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
7.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
78.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
680.9 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.3 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
8.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
528.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
74.3 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
561.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
11.1 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
619.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
14.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
611.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2010eko Aldaketa

2010-09-7an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2010-09-16)

PDF
14.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.7 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
110.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.0 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
4.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.