Aurrekontu estatistikak

Apartatu honi eta bere funtzionaltasunari buruzko azalpen laburra. Aukera desberdinak azalduko ditugu segidan, bakoitza identifikatzeko eta erabiltzeko laburpen txiki bat emanez.

Udal aurrekontuak

Datu base eguneratua: Udalen aurrekontu eta likidazioak, kapituluka, aurrekontuen kontzeptupean zerga bidez izandako sarrera nagusien xehetasunak eta gastuaren gastu funtzionalari buruzko zehaztapenak. Tresna honek, udalen arteko aurrekontu estatistikak era interaktiboan egiteko aukera ematen du, aldi berean aurrekontuen bilakaera ikusiz.

Aurrekontuen inguruko informazioa

Udalen adierazle ekonomiko-finantzarioen taulak eta grafikoak, udalen finantzaketa-funtsaren bilakaera, udal tributu propioen ondorioz jarduneko urtean zehar egindako konturako ordainketak eta abar jasotzen dituzten dokumentuak.

Aurrekontu exekuzioa kapituluka. Taulak. 2021eko abenduan eguneratua

Sailkapen funtzionalaren azterketa

Aurrekontuen egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna

Zerbitzuen kostu efektiboa

Ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Urteko konturako ordainketak

2022ko ordenantza fiskalak