2018ko BEZaren moduluak

2018ko lehen hiruhilekoen moduluak kontsultatzeko aukeratu jarduera ekonomikoa eta kontsultatu azaroaren 28ko HFP/1159/2017 Agindua (PDF gaztelaniaz).

2018ko urteko azken aitorpen-likidazioa egiteko moduluak kontsultatzeko aukeratu jarduera ekonomikoa:

Erregimen erraztuan tributatu beharko dute ondoko irizpideak betetzen dituzten zergadunek:

  1. Pertsona fisikoak (partikularrak) eta errenta esleipeneko erregimeneko entitateak (banatu gabeko herentziak, ondasun komunitateak,…), betiere beren partaideak pertsona fisikoak (partikularrak) badira.
  2. Erregimen erraztua aplikagarri zaien jardueraren bat egitea.
  3. Erregimen horren aplikazioari uko egin ez izana.

Erregimen erraztuari uko egiteak hiru urteko ondorioak izango ditu gutxienez.

Enpresariak edo profesionalak erregimen erraztutik kanpo geratuko dira, baldin eta:

  1. Jarduera bakoitzarentzako ezarritako mugak gainditu badituzte.
  2. Erregimen erraztuan biltzen ez diren beste jarduera ekonomikoak egiten badituzte, honakoak salbu: nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen berezikoak edo baliokidetasun errekarguaren erregimen berezian sartuta daudenak edota arauz zehaztutako beste hainbat.
  3. Aurreko urteko sarrera bolumenak urteko 250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu bere jarduera enpresarial edo profesional guztientzako, nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintza jardueretarako izan ezik.
  4. Aurreko urteko sarrera bolumenak urteko 250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu nekazaritza, basozaintza eta abeltzaintza jardueratarako.
  5. Aurreko urteko ondasun eta zerbitzuen eskurapen eta inportazioetan  250.000 euroko zenbatekoa gainditu badu,  bere jarduera enpresarial edo profesional guztiak aintzat hartuta, higiezinen erosketak izan ezik.