Kanpainaren aurkezpena

Ongi etorri Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpena egiteko kanpainaren webgunera. Aitorpena azkarrago eta erosoago aurkezteko eskaintzen dizugu zerbitzu hau.

2018ko aitorpena 2019ko urtarrilaren lehen 30 egunen barruan aurkeztu behar da, eta 2019 ko urtarrilaren 30ean amaituko da aurkezpen epea.

 

- OHARRA: Araubide erraztuko itzulketak -

Aurten, 391  ereduaren bidez egindako itzulketa-eskaerak azkartzeko, aldez aurreko hitzordua ezartzen da Errotaburun urtarrilaren 22tik aurrera.

  • Aitorpena telematikoki aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 11tik, martxoaren 15 arte eskuratu ahal izango dute.
  • Aitorpena paperean aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 15etik, martxoaren 15 arte eskuratu ahal izango dute.

 

Nork aurkeztu behar du?

  • Jarduerak BEZaren erregimen orokorrean egiten dituzten zergadunak: 390 eredua.
  • Jarduerak BEZaren erregimen erraztuan egiten dituzten zergadunak: 391 eredua
  • Jarduerak BEZaren erregimen orokor eta erraztuan egiten dituzten zergadunak: 392 eredua.
  • BEZaren entitate taldearen erregimen berezia aplikatzen duten zergadunak: 393 - 353 ereduak.

Zer aitortzen da?

Urte osoko datuak aitortu behar dira. Urteko ereduak (390, 391 eta 392) ekitaldiko azken aitorpen-likidaziotzat ere hartzen da. Hori dela eta, ez da beharrezkoa abenduagatik BEZaren aitorpen-likidaziorik aurkeztea (320, 322, 330 eta 353 ereduak), ezta 4. hiruhilekoagatik ere (300, 310 edo 370 ereduak).

Oharra: zigortuta dago epe barruan ez ordaintzea, nahiz eta ondorengo autolikidazio batean zergapekoek egoera erregularizatu zergaldia berariaz adierazi gabe. Hau da: baldin eta aurreko zergaldietan (aurreko hiruhilekoetan, kasu) sortutako ordainketak ondorengo zergaldi batean metatzen badira (adibidez: 4. hiruhilekoa likidatzeko egiten den urteko aitorpenean), Zergen Foru Arau Orokorrak 195. artikuluaren 7. apartatuan (PDF) jasotako zigorra jarriko da eta ez, ordea, Zergen Foru Arau Orokorrak 27. artikuluan (PDF) epez kanpo ordaintzeagatik jasotako errekargua.

Aitorpen-likidazioa epe barruan aurkezten ez bada zerga urraketa da, eta Zergen Foru Arau Orokorrak 202. artikuluan jasotako zigorra jarriko da.

Aurkezteko modalitateak

Oharra: ITZULTZEKO emaitza duten aitorpenak aurkezten dituztenak: Internet bidezko aurkezpenak tramitazioa azkartzen du.

Beste datu interesgarri batzuk

Kanpaina honi buruzko informazio gehiago

2018ko kanpainako berrikuntzak
Gipuzkoako Foru Ogasunak atal berezi bat jarri du bere webgunean, zergadunei informatu eta BEZaren urteko ereduaren aurkezpena errazte aldera.

Itzulketen egoeraren kontsulta
ITZULTZEKO emaitza duten aitorpenen kasuan, zergadunak bere itzulketa nola dagoen kontsultatu ahal izango du.

Inprimakiak
Kanpaina honetako ereduen PDF artxiboen inprimaketak aitorpena aurkezteko balio du.

BEZaren 2018ko moduluak
Zure jarduera ekonomikoari erregimen erraztua aplikagarri bazaio, atal honetan kontsultatu dezakezu zer modulu aplikatu.

Gerorapen eta zatikapen eskaerak
Telematikoki bidalitako aiorpenaren emaitza ordaintzera bada, gerorapen eskaera interneten bidez bideratu daiteke.

Araudia
Atal honetan, kanpainan ezagutu behar duzun araudia jasota dago.

2018ko nobedadeak

Ekonomia Ituna
2017ko abenduaren 28ko 10/2017 Legearen bidez (PDF gaztelaniaz), aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea.

BEZeko Berehalako Informazio Hornidura
Gipuzkoako Foru Ogasunak,  2018ko urtarrilaren 1etik aurrera BEZa kudeatzeko sistema berri bat abian jarri du, Berehalako Informazio Horniduran (BIH) oinarritua.

Honen ondorioz, 390 eta 393 ereduak aldatzen dira, Berehalako Informazio Hornidura (BIH) sisteman daudenek, errejistro liburuetan adierazten den informazioa eman behar ez dutelarik.

2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren 6/2018, Legea (PDF gaztelaniaz), uztailaren 3koa

Aldaketak sartzen ditu 2018 ko uztailaren 5etik, ondasun esportazio eta esportazioei asimilatutako eragiketen salbuespenean  eta zerga tasa murriztuan.

Abenduaren 29ko 1075/2017 Errege Dekretua (Abenduaren 30eko EAO), Bezaren Erregelamendua aldatzen duena

2018ko urtarrilaren 1etik eragina duten aldaketak sartzen dira Entitate Taldearen Araubide Berezian eta inportazioetan jasandako zerga geroratzeko erregimenean.

 

2019rako nobedadeak:

2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren 6/2018, Legea (PDF gaztelaniaz), uztailaren 3koa

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, batasunek, elkarteek ea. beren kideei egindako zerbitzuen salbuespenean aldaketak sartzen ditu.  

Bidaiarien araubidean egindako itzulketak

Abenduaren 29ko 1075/2017 Errege Dekretuaren arabera, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, bidaiarien itzulketa erregimenean, esportatutako ondasunen BEZ kuota itzulketa tramitatzeko, dokumentu elektronikoa derrigorrezkoa izango da, hautazkoa izan ordez.

Mugak araubide erraztua eta Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia aplikatzeko
2018ko abenduaren 28ko 27/2018 Errege Dekretu Legearen 4. artikuluaren bidez (PDF gaztelaniaz), finkatu egiten dira 2019ko ekitaldian araubide edo erregimen erraztua eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezia aplikatzeko mugak:
“2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioetarako eta indarraldi mugatuarekin, aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Legearen hamahirugarren xedapen iragankorra, eta honela idatzita gelditzen da:
‘Hamahirugarren xedapen iragankorra. 2016, 2017, 2018 eta 2019ko ekitaldietan araubide erraztua eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza araubide berezia aplikatzeko mugak.
2016, 2017, 2018 eta 2019ko ekitaldietarako, lege honen 122. artikuluaren bi apartatuko 2. zenbakiaren lehen gidoian eta 3. zenbakian eta 124. artikuluaren bi apartatuko 6. zenbakian aipatutako 150.000 euroko magnitudea 250.000 eurotan finkatuta gelditzen da’.

Lotutako zergak (ereduak)