BEZaren zerga araudia

Atal honetan jasota dago kanpaina honetan behar duzun araudia.

Abenduaren 28ko 37/1992 Legea, Balio Erantsiaren gaineko Zerga arautzen duena (PDF gaztelaniaz) 

102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duena (PDF)

1624/1992 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, BEZaren Erregelamendua onartzen duena (1992-12-31ko BOE) (PDF gaztelaniaz)

Azaroaren 30eko HAC/1264/2018 Agindua, 2019. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak  aldatzen dituena (PDF gaztelaniaz).

EJSN Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (PDF)

669/2014 Foru Agindua, 390, 391, 392 eta 393 ereduak onartzen dituena (PDF)

46/2015 Foru Agindua, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 322 eta 353 ereduak onartzen dituena (PDF) 

572/2018 Foru Agindua, azaroaren 22koa, (Akats zuzenketa abenduaren 13ko GAO) balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko 390 eta 393 ereduak aldatzen dituena. (PDF)