BEZaren zerga araudia

Atal honetan jasota dago kanpaina honetan behar duzun araudia.

​​​​​​​3/2023 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 26koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoa (PDF)

37/1992 Legea (webgunera joan), abenduaren 28koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoa  (PDF gazteleraz)

1624/1992 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, BEZaren Erregelamendua onartzen duena (1992-12-31ko BOE) (PDF gaztelaniaz)

Azaroaren 29ko, HFP/1172/2022 Agindua, (2022ko abenduaren1eko EAO) 2023. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko moduluak  garatzen dituena. (PDF gaztelaniaz)

EJSN Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (PDF)

545/2023 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, zeinaren bidez onesten baitira balio eran tsiaren gaineko zergaren urteko aitorpen laburpena aurkezteko 390, 392 eta 393 ereduak, 390, 392 eta 393 ereduen eranskin komuna eta horiek aurkezteko moduak, tokiak eta epea. (PDF)

575/2022 Foru Agindua, (2022ko abenduren 23ko GAO), abenduaren 18koa, urtarrilean aurkeztekoak diren aldizkako aitorpen eta autolikidazioak aurkezteko borondatezko epea urtarrilaren 31ra arte luzatzen duena. (PDF)

46/2015 Foru Agindua, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 322 eta 353 ereduak onartzen dituena (PDF)