BEZaren zerga araudia

Atal honetan jasota dago kanpaina honetan behar duzun araudia.

Abenduaren 28ko 37/1992 Legea, Balio Erantsiaren gaineko Zerga arautzen duena (PDF gaztelaniaz) 

102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren araudi fiskala Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duena (PDF)

1624/1992 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, BEZaren Erregelamendua onartzen duena (1992-12-31ko BOE) (PDF gaztelaniaz)

Abenduaren 1eko HFP/1335/2021 Agindua, (2021eko abenduaren 2ko EAO) (PDF gaztelaniaz),  2022. urterako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide erraztuko moduluak garatzen dituena.

EJSN Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (PDF)

575/2022 Foru Agindua, (2022ko abenduren 23ko GAO), abenduaren 18koa, urtarrilean aurkeztekoak diren aldizkako aitorpen eta autolikidazioak aurkezteko borondatezko epea urtarrilaren 31ra arte luzatzen duena. (PDF)

652/2021 Foru Agindua, abenduaren 1ekoa, zeinaren bidez aldatzen baitira balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko erabili beharreko 390, 392 eta 393 ereduak, eredu horien eranskin komuna eta haiek aurkezteko moduak onartzen dituena. (PDF)

572/2018 Foru Agindua, azaroaren 22koa, (Akats zuzenketa abenduaren 13ko GAO) balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko 390 eta 393 ereduak aldatzen dituena. (PDF)

46/2015 Foru Agindua, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 322 eta 353 ereduak onartzen dituena (PDF) 

669/2014 Foru Agindua, 390, 391, 392 eta 393 ereduak aldatzen dituena (PDF)

1164/2012 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpen laburtzailea aurkezteko 390, 391, 392, 393 eredu berriak eta 390, 392 eta 393 ereduen eranskin komuna onartzen dituena (PDF).