Zerga kudeaketa eta aholkularitzako profesionalak

 

Zerga kudeaketan eta aholkularitzan profesional moduan jarduten duten pertsonek izaera horrekin hartu beharko dute alta zerga ordezkarien erroldan.

 

Ordezkari profesional moduan alta emateko beharkizunak

  1. Sinadura elektronikoz hornitutako ziurtagiria izatea profesionalaren izenean
  2. Entitateen kasuan, legezko ordezkaritza (001-L eredu) bat izatea erregistratuta.
  3. JEZaren epigrafeetako batean (PDF) alta emanda egotea. Gipuzkoatik kanpoko profesionalek aplikazioaren bitartez igorri behar dute JEZean alta hartu izanaren ziurtagiria.
  4. Lana erantzukizunez betetzeko konpromiso idatzia (PDF) Gipuzkoatarian sinatu. Bai profesionalak bai bere langile edo laguntzaileek sinatu behar dute konpromiso idatzia.

Alta emateko prozedura guztiz telematikoa da. Profesionalak beharkizunak betetzen dituenean, alta automatikoa da.

 

Zerga kudeaketako profesionalentzako aukerak

  • Profesionalaren enplegatu edo laguntzaileak izendatzea (PDF). Pertsona horiek profesionalak dituen bezeroen izenean jardun dezakete. Alta guztiz telematikoa da. Enplegatuek edo laguntzaileek sinadura elektronikoz hornitutako ziurtagiria eduki behar dute.
  • Berariazko ordezkaritzak daude errentaren eta aberastasunaren urteko aitorpenak aurkezteko. Profesionalek berariazko ordezkaritza jaso dezakete ordezkatuen datuetan sartzeko eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta aberastasunaren zerga aurkezteko. Ordezkaritza modu hori kanpainak irauten duen bitartean dago erabilgarri. Informazio gehiago: Errenta eta aberastasuna 001-RP alta

Finka administrariak: