Atzealdea

Donostia

Donostia


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
50.3 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
1.7 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.6 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
36.0 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
13.0 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.4 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.8 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
70.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
64.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
851.9 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
10.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.7 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.9 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
12.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.7 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
13.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.3 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2009ko Aldaketa

2009-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2009-09-16)

PDF
74.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
24.6 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
34.1 MB
II. ERANSKINA (1-5 ORRIAK)
Zona katastralen planoa, 1. orritik 5. orrira.
PDF
30.2 MB
II. ERANSKINA (6-10 ORRIAK)
Zona katastralen planoa, 6. orritik 10. orrira.

2011ko Aldaketa

2011-09-20an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2011-09-27)

PDF
74.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
12.2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
23.7 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2012ko Aldaketa

2012-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2012-09-20)

PDF
23.0 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
16.4 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
27.3 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
110.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
18.4 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
25.7 MB
II. ERANSKINA (1-5 ORRIAK)
Zona katastralen planoa, 1. orritik 5. orrira.
PDF
22.1 MB
II. ERANSKINA (6-10 ORRIAK)
Zona katastralen planoa, 6. orritik 10. orrira.