Aia


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.7 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
449.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
9.4 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.0 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.1 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2003ko Aldaketa

2003-09-10ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2003-09-23)

PDF
63.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
428.6 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.2 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
69.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
364.2 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
16.7 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
706.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2009ko Aldaketa

2009-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2009-09-16)

PDF
11.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.8 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.0 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2014ko Aldaketa

2014-09-23an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2014-09-26)

PDF
110.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
754.1 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1.5 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
109.8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.5 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.6 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.