Atzealdea

Donostia

Donostia


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
624.4 KB
Memoria
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
11.5 MB
I. eranskina
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
31.7 MB
II. eranskina
Zona katastralen planoa.
PDF
57.6 MB
III. eranskina
Azpizona katastralen planoa.

2017ko Aldaketa

2017-08-29ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2017)

PDF
190.3 KB
Memoria
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
9.9 MB
I. eranskina
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
34.9 MB
II. eranskina
Zona katastralen planoa.

2018ko Aldaketa

2018-09-04ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 19-09-2018)

PDF
315.5 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
5.1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
4.8 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2019eko Aldaketa

2019-09-03an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2019-09-09)

PDF
101.3 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
11.9 MB
I. ERANSKINA
Plano de delimitación del suelo de naturaleza urbana.
PDF
17.6 MB
II. ERANSKINA (1-6 ORRIAK)
Zona katastralen planoa, 1. orritik 6. orrira.
PDF
13.8 MB
II. ERANSKINA (7-13 ORRIAK)
Zona katastralen planoa, 7. orritik 13. orrira.