Atzealdea Hernialde

Hernialde


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
428 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
416 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
3 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
9 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2015eko Aldaketa

2015-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2015-09-21)

PDF
110 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
191 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
163 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.