Atzealdea

Hondarribia

Hondarribia


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
531.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
14.2 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
7.6 MB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2018ko Aldaketa

2018-09-04ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 19-09-2018)

PDF
157.9 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
3.5 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
5.6 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.