Atzealdea

Leaburu

Leaburu


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
503.4 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
497.4 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
562.2 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
637.5 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2019eko Aldaketa

2019-09-03an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2019-09-09)

PDF
158.4 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
451.3 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
546.7 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.