Pasaia


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49.6 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
371.7 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
554.4 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
6.8 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4.8 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3.2 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3.6 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
10.0 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
76.2 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
352.8 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
532.8 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.