Zerain


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
501.0 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
501.9 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
382.3 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
274.5 KB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.