Zerga egutegia, hilabeteka (2018)

Zergadunaren egutegian jasotako informazioa aurreikuspena besterik ez da, ondoren aldaketarik gerta baitaiteke.