184 Errenta- esleipenaren araubideko erakundeen airtorpen informatiboa

Nork aurkeztu behar du?

  • Zerga-egoitza Gipuzkoan duten errenta-esleipenaren araubideko erakundeek, jarduera ekonomikoren bat egiten badute edo urtean 3.000 eurotik gorako errentak badituzte.
  •  Atzerrian eratu diren errenta-esleipenaren araubideko erakundeek, jarduera ekonomikoren bat egiten badute.

Zer aitortzen da?

Errenta-esleipenaren araubideko erakundeak lortutako errentak jarri behar dira, bai eta bazkide, jaraunsle, erkide eta partaide bakoitzari esleitu behar zaion errenta ere.

Aurkezteko modalitateak

Internet: 2017ko ekitalditik ZergaBidea plataforma erabiliz, eta 2016ko ekitaldira arte Gipuzkoatarian sartuz, bertan dagoen formularioa betez edo ZergaBidea programa zaharrarekin lortzen den fitxategia igoz

Aurkezteko epea

Urte bakoitzeko otsailean zehar aurkeztuko da eta aurreko urteari buruzko informazioa jaso beharko da.

Imprimakiak

184 eredua (PDF) (Aurkezpena egiteko baliorik gabeko inprimakia)

Adibideak partaidetza portzentajea eta esleipenaren portzentajearen kalkulua

 

Laguntza Programa

Zergabidea (HTML)

Araudia

2013/47 FORU DEKRETUA, 2013ko abenduaren 17koa, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena

12/2014 Foru Agindua, urtarrilaren 16koa, errentak esleitzeko araubidean dauden entitateek aurkeztu behar duten urteko aitorpen informatiboaren 184 eredua, aurkezpen moduak eta aurkezpenerako diseinu logikoak onartzen dituena.

665/2015 Foru Agindua, abenduaren 22koa, hurrenez hurren 182 eta 184 urteko eredu informatiboak arautzen dituzten abenduaren 17ko 667/2014 eta urtarrilaren 16ko 12/2014 Foru Aginduak aldatzen dituena. (PDF)

 

Lotutako zergak (ereduak)

109 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

200 Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorra)