199 Kreditu entitateek txekez egindako eragiketen identifikazioa. Urteko aitorpena

Nork aurkeztu behar du?

Kreditu Entitateak daude 199 eredua aurkeztera behartuak.

Zer aitortzen da?

Kreditu entitateek txekeekin egindako honako eragiketak:

  • Eskudirua, ondasunak, baloreak edo beste txeke batzuk ematearen truke egindako txekeak, salbu bankuko kontu baten truke egindakoak.
  • Eskudirutan ordaintzen dituztenean, eta ez banku kontuan:
    • Kreditu entitate batek jaulkitakoak.
    • Pertsona desberdinek 3.005,06 eurotik gora jaulkitakoak.

Aurkezteko modalitateak

  • Editran: Editran bidezko derrigorrezko transmisioa informazio bolumen handia duten aitorpenetarako (Entitate laguntzaileak, borondatezko gizarte aurreikuspeneko eta pentsio planetako entitateak, inbertsio kolektiboko erakundeak), eta borondatezkoa gainerako zergadunentzako.
  • Euskarria, ordenagailuz zuzenean irakurtzeko. Horrekin batera, laburpen orria ere aurkeztuko da paperezko euskarrian. (Editran bidez behartuak ez daudenak bakarrik)

Aurkezteko epea

Ekitaldia amaitu ondorengo urtarrilaren 1etik otsailaren 20ra arteko izango da.

Inprimakiak

Laburpen orria, ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarriarekin aurkezteko. Eredu hori Interneten bakarrik eskura daiteke.

Araudia

377/2002 Foru Agindua, apirilaren 22koa, 199 eredua onartzen duena. (PDF)

Lotutako zergak (ereduak)

109 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

201 Sozietateen gaineko Zerga

200 Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak)