222 Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko zerga. Zerga kontsolidazioko erregimena

Nork aurkeztu behar du?

Bakarrik Estatuan eta Gipuzkoako Foru Aldundian aldi berean tributatzen duten entitateek, Zerga Kontsolidazioko erregimen berezi baten bidez, betiere estatuko araudia aplikatzeagatik ordainketa zatikatuak egitera behartuta badaude eragiketa bolumena kontuan hartuta.

Zer aitortzen da?

Eredu honen bidez, bateratze fiskaleko erregimenean sozietateen gaineko zergaren kontura estatuko araudiaren pean tributatzen duten ordainketa zatikatuak aitortzen dira.         

202/218/222 eredua derrigorrez aurkeztu beharrekoa da, ordainketa zatikatuaren kontzeptuan sarrerak dauden kasuetan.

Aurkezteko modalitateak

  • Soilik Internet bidez aurkeztu ahal izango da:2017ko ekitalditik ZergaBidea plataforma erabiliz eta 2016 eta aurreko ekitaldietarako Gipuzkoatarian sartuz, bertan dagoen formularioa betez.

Aurkezteko lekuak

  • Internet: Aitorpena aurkezteko zeregina betetzat hartuko da behar bezala transmititzean (zorraren ordainketa banketxean helbideratuko da).

Aurkezteko epea

  • Estatuko Zerga Agentziak ezarritako epeetan (apirileko, urriko eta abenduko lehen hogei egun naturaletan).

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, EZ da baliagarria izango aitorpena aurkezteko.

Araudia

533/2016 Foru Agindua