236 Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena

 

Nork aurkeztu behar du?

236 eredua aurkeztera behartuta egongo dira abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamenduaren 61. artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren pertsona edo entitateak, aurrez aitortu behar izan diren mugaz gaindiko mekanismoak Espainian erabili dituztenean, baldin eta erregelamendu horren 61.1 artikuluan aipatzen diren konexio irizpideetakoren

Zer aitortzen da?

236 ereduan aitortu beharrekoa izango da Gipuzkoako Foru Aldundiari edo beste zerga administrazioren bati aurrez aitortu behar izan zaizkion planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoak Espainian erabili izanari buruzko informazioa, betiere 2011/16/EB Zuzentarauaren 8 bis ter artikuluak aipatzen duen aitorpen orokorraren obligazioari jarraikiz, konexio irizpideren bat ageri denean.

Aurkezteko modalitateak

Igorpen zerbitzua

Igorpena SOAP web zerbitzu bati deituz egingo da, protokolo seguru baten bidez.

Zerbitzuaren helbidea hauxe da: 

SOAP eskaera, gainera, honako baldintza hauek betetzen dituen ziurtagiri batekin sinatu behar da:

  • Entitate homologatuetako batek egitea.
  • Indarrean eta ezeztatu gabe egotea.
  • Ziurtagiriaren titularra den entitatea hauetako bat izatea:

- Aurkeztutako aitorpenaren titularra.

- Aitorpenaren titularraren ordezkari bat, haren izenean aitorpenak aurkezteko baimena aurkezten duena.

Igorpen formatua

Aitorpenaren igorpenaren formatua artxibo honetan jasotako XML eta WSDL eskemetara egokitu behar da: XSD-WSDL_Presentacion_CRS-DAC2v2.0_GIPUZKOA.zip

XML eskemak betetzeaz gain, informazioak koherentziazko hainbat arau bete behar ditu. Aurkezpen gida honetan, aitorpena onartu dadin informazioa betetzean kontuan hartu beharreko baldintza guztiak azaltzen dira. Balizko erantzun motak eta horiek interpretatzeko moduak ere azalduta daude.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/GI46/tecnica.shtml

Aurkezpen helbideari eta deiaren baimentze mekanismoari dagokienez, ez da aplikagarria aurkezpen gidan jasotakoa, baizik eta dokumentu honetan azaldutakoa.

 

Aurkezteko epea

236 eredua aurkezteko epeari dagokionez, Espainian aldez aurretik aitortu behar izan diren planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoak erabilitako urtearen hurrengo urte naturalaren azken hiruhilekoan aurkeztu beharko da..

Araudia

281/2021 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, zeinaren bidez onesten baitira 234 eredua, «Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio aitorpena» izenekoa, 235 eredua, «Mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarri jakin batzuk eguneratzeari buruzko informazio aitorpena» izenekoa, eta 236 eredua, Planifikazio fiskaleko mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio aitorpena » izenekoa, baita hiru ereduak aurkezteko epeak eta moduak ere.

2013/47 Foru Dekretua, 2013ko abenduaren 17koa, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua onartzen duena (PDF).