296 Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek lortutako etekinengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena

Nork aurkeztu behar du?

Aitorpena aurkeztu behar duzun jakiteko beharrezko informazioa.

Zer aitortzen da?

Aitorpenaren ekitaldian ordaindu eta atxikitako zenbatekoak aitortzen dira.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet: 2017ko ekitaldirako eta hurrengoetarako ZergaBidea plataforma erabiliz, eta 2016ko ekitaldirako eta aurrekoetarako, berriz, Zergabidea programa zaharrarekin lortutako fitxategia Gipuzkoataria erabilita bidaliz.
  • Papera: 296 inprimakia bete eta Herritarren arretarako bulegoetan Finantza entitate laguntzaileetan entregatzearen bitartez.

Aurkezteko epea

Aitortzen den urtea amaitu ondorengo urtarrilaren 1etik 30ra bitartean.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko. Eredu hori Interneten bakarrik eskura daiteke.

Laguntza programa

ZergaBidea (HTML)

Araudia

16/2014 Foru Araua, abenduaren 10ekoa, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena. (PDF)

11/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Erregelamendua onartzen duena. (PDF)

1055/2009 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan establezimendu iraunkorrik gabe lortutako hainbat errentaren gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko 296 eredua onartu.

678/2014 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan establezimendu iraunkorrik gabe lortutako hainbat errentaren gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aitortzeko 296 eredua onartu, 210, 211, 212, 213, 215 eta 216 ereduak formulario bidez telematikoki aurkeztea ahalbidetu eta 214 eredua arautzen duten xedapenak indargabetzen dituen abenduaren23ko 1055/2009 Foru Agindua aldatzen duena.

90/1996 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuan mugaldeko langileen erregistro bat sortzen duena. (PDF)

Lotutako zergak (ereduak)

109 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga