346 Nekazari eta abeltzainentzako dirulaguntzak eta kalte-ordainak

Nork aurkeztu behar du?

Nekazaritzako edo abeltzaintzako jardueren titularrei aitorpenaren urtean diru laguntzak edo kalte-ordainak eman dizkieten entitate publiko eta pribatu guztiak, emaile nahiz beste entitate batzuen konturako ordainketaren arduradun izan.

Diru laguntzak edo kalte ordainak ordainketa agindua ematen den egunean ordaindu direla jotzen da.

Zer aitortzen da?

Diru laguntzaren edo kalte ordainaren zenbatekoa, edozein delarik ere.

Aurkezteko modalitateak