551 Astean luzatutako agiri laguntzaileen zerrenda

Nork aurkeztu behar du?

Agiri laguntzaile administratibo edo komertzialak, edota erraztuak egin dituztenek, hau da, fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen joan-etorrian erabiltzen diren agiriak egiten dituztenek.

Zer aitortzen da?

Aurreko astean egindako eragiketak.

Aurkezteko modalitateak

  • Paperean: 551 inprimakia bete eta aurkeztuz.
  • Interneten: Gipuzkoatarian 500/503/509/511/551/552 laguntza programaren bitartez.

Aurkezteko lekua

  • Ogasun eta Finantza Departamentuan, Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia).

Aurkezteko epea

Astekoa. Merkantzia jaso den astearen hurrengo astean zehar.

Inprimakiak

PDF artxibo hauek, inprimatuta, nahikoak dira aitorpena aurkezteko.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

 

Araudia

 38/1998 Legea, abenduaren 28koa, Zerga Bereziei buruzkoa ( PDF )

1.165/2001 Foru Agindua, azaroaren 21ekoa, besteak beste 552 eredua onartzen duena (PDF )

113/2009 Foru Agindua, otsailaren 16koa, Zerga Berezien eredu jakin batzuk onartu eta zerga horien zenbait kudeaketa arau bateratua eta eguneratu ziren(PDF)

Informazio interesgarria