Fabrikak

Zerga Berezien ondorioetarako, fabrika esatean Fabrikazio Zerga Bereziei lotutako produktuak aurrez emandako baimenaren arabera eta suspentsio erregimenean atera, fabrikatu, eraldatu, gordailatu, jaso eta eman ditzakeen establezimendua ulertuko da.