580 Tabako laboreen fabriketan eta gordailu fiskaletan egindako eragiketen aitorpena

Nork aurkeztu behar du?

Tabako laboreen fabriken eta zerga gordailuen (Fabrikazio Zerga Bereziei lotutako produktuak biltegiratu, jaso, igorri eta, hala badagokio, suspentsio erregimenean alda daitezkeen establezimenduak) titularrak.

Zer aitortzen da?

Hilabete bakoitzean egindako eragiketak, baita izakinak bakarrik dituztenean ere.

Aurkezteko modalitateak

Aurkezteko lekuak

  • Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuan, Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia).

Aurkezteko epea

  • Eragiketak aitortzeko erabiliko den eredu hau aurkeztuko da autolikidazioak ordaintzeko ezarritako epearen barruan.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko.

Laguntza programak

Dagokion programa sakatu, berori eskuratzeko.

Araudia

38/1998 Legea, abenduaren 28koa,  Zerga Bereziei buruzkoa  (PDF)
1.165/1995 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Zerga Berezien Erregelamendua onartzen duena (PDF gaztelaniaz)
113/2009 Foru Agindua, otsailaren 16koa,zerga berezien zenbait eredu onartu eta zerga horien kudeaketan bete beharreko arau batzuk bateratu eta egunean jartzen dituena (PDF)