587 Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga

Nork aurkeztu behar du?

587 eredua aurkeztera behartuta daude berotegi-efektuko gas fluordunen fabrikatzaileak, erkidego barruko eskuratzaileak eta biltegizainak.

Erkidego barruko eskuratzaileak salbuetsita daude ordaindu beharreko kuota ez den likidazio-aldietan.

 

Zer aitortzen da?

Hiruhilekoan  egindako eragiketak.
 

Aurkezteko modalitateak

• Internetez. Inprimakia ZergaBideatik transmitituz.
 

Aurkezteko epea

• Hiruhilekoa. Apiril, uztail eta urriaren lehen 25 egun naturalen barruan aurkeztu beharko da.

Urte bakoitzeko azken hiruhilekoa aurkezteko epea hurrengo urteko urtarrilaren 31n amaituko da.
 

Inprimakia

587 eredua (PDF) 2022ko irailaren 1etik aurrera indarrean dagoen eredua.
587 eredua (PDF) 2022ko abuztuaren 31 baino lehenagoko zergaldietarako eskuragarri.
 

Araudia

16/2013 Legea, urriaren 29koa, ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri eta beste tributu- eta finantza-neurri batzuk onartzen dituena.
712/2022 Errege Dekretua, abuztuaren 30ekoa, berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergaren erregelamendua onartzen duena.
564/2022 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, zeinaren bidez onartzen baita 587 eredua –Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa–, zehazten baitira hura aurkezteko modua eta prozedurak nahiz zergaren itzulketa eskatzeko modua eta prozedura eta arautzen baitira berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren erregistroko inskripzioa eta izakinen kontabilitatea eramatea
308/2014 Foru Agindua, maiatzaren 14koa, 583 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta 584 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak» onartu, eta haiek aurkezteko erak eta prozedurak arautzen dituena (PDF).
 

Oharra

Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari lotutako produktuen identifikazio-kodeak (PDF) erantsi dira.