587 Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga

Nork aurkeztu behar du?

Berotegi efektuko gas fluordunak fabrikatu, inportatu edo Europar Batasunaren barruan eskuratzen dituztenak nahiz zergari lotutako salmentak edo entregak edo autokontsumo eragiketak egiten dituzten enpresari birsaltzaileak daude 587 eredua aurkeztera behartuta, baita zergaldietako kuota zero denean ere.

Zer aitortzen da?

Lau hilero egindako eragiketak

Aurkezteko modalitateak

• Paperean: 587 inprimakia bete eta aurkeztuz.
• Internetez. Inprimakia ZergaBideatik transmitituz.

Aurkezteko lekuak

• Positiboak (ordaintzekoak): Finantza entitate laguntzaileetan.
• Negatiboak (emaitza 0 edo itzultzera denean): Finantza entitate laguntzaileetan eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuan, Zeharkako Zergen Zerbitzuan (Errotaburu pasealekua 2, 20018 – Donostia)

Aurkezteko epea

• Lauhilero. Sortzapenak gertatu diren lauhilekoa amaitu ondorengo hilabetearen lehen hogeita bost egun naturalen barruan 587 inprimakia

Inprimakia

PDF artxibo hau inprimatuta,  nahikoa da aitorpena aurkezteko.

587 eredua (PDF)

Araudia

16/2013 Legea, urriaren 29koa, ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri eta beste tributu- eta finantza-neurri batzuk onartzen dituena.
1042/2013 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergaren araudia onartzen duena.
308/2014 Foru Agindua, maiatzaren 14koa, 583 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta 584 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak» onartu, eta haiek aurkezteko erak eta prozedurak arautzen dituena (PDF).

Oharra

Hemen duzue inprimakia betetzeko berotegiko efektuko gas fluordunen gaineko zergari lotutako produktuak kudeatzeko kodeak (PDF).

Informazio interesgarria

Zergari buruzko ohiko galderak (PDF).