595 Ikatzaren gaineko Zerga Berezia. Aitorpen-likidazioa

Nork aurkeztu behar du?

Ikatzaren gaineko Zergaren subjektu pasiboak

Zer aitortzen da?

Hiruhileko bakoitzean egindako eragiketak. Ez da zertan aitorpen-likidazioak aurkeztu dena delako zergaldian ordaintzeko kuotarik sortu ez denean.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet bidez: 2017ko ekitalditik aurrera ZergaBidea plataforma erabiliz
  • Paperean: 595 inprimakia bete eta aurkeztuz.

Aurkezteko lekuak

Aurkezteko epea

  • Aitorpen-likidazio hauek aurkeztu behar dira sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu ondorengo lehendabiziko hogeita bost egun naturaletan.

Inprimakiak

PDF artxibo hau, inprimatuta, nahikoa da aitorpena aurkezteko.

Araudia

38/1998 Legea, abenduaren 28koa,  Zerga Bereziei buruzkoa  (PDF)

1.165/1995 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Zerga Berezien Erregelamendua onartzen duena (PDF gaztelaniaz)

222/2008 Foru Agindua, 2008ko martxoaren 7koa, 595 eta 596 ereduak onartzen dituena (PDF)