596 Ikatzaren gaineko zerga berezia. Eragiketen urteko aitorpen laburtzailea

Nork aurkeztu behar du?

Ikatzaren gaineko Zergaren subjektu pasiboak.

Zer aitortzen da?

Urte bakoitzean egindako eragiketak.

Aurkezteko modalitateak

Aurkezteko epea

  • Aitorpen hau aurkeztu behar da aitorpenari dagokion hurrengo urteko lehendabiziko hogeita bost egunetan.

Inprimakiak

Araudia

38/1998 Legea, abenduaren 28koa,  Zerga Bereziei buruzkoa  (PDF)

1.165/1995 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Zerga Berezien Erregelamendua onartzen duena (PDF gaztelaniaz)

222/2008 Foru Agindua, 2008ko martxoaren 7koa, 595 eta 596 ereduak onartzen dituena (PDF)