714 Ondasun eta eskubide salbuetsiak

Zergatik salbuetsita daude honako ondasun eta eskubideak:

 • Zergadunaren ohiko etxebizitza, 300.000 euroraino.
 • Pentsio planetan, borondatezko gizarte aurreikuspenerako erakundeetan eta aurreikuspen plan aseguratuetan finkatutako eskubideak.
 • Pertsona fisikoek beren jarduera enpresarial edo profesionala aurrera eramateko beharrezkoak dituzten ondasun eta eskubideak, baldin eta zergaduna jarduera horretan pertsonalki eta zuzenean aritzen bada eta hura badu errenta iturri nagusia.
 • Era berean, ez dira aitortu behar entitateetan dauden partaidetzak, ondare izaerarik gabekoak, baldin eta gutxienez %5eko partaidetza osatzen badute (edo %20, familiartekoekin batera) eta benetan entitateko zuzendaritza lanak egiten badira.
 • Etxeko hornidura, ondoko hauek izan ezik: bitxiak, luxuzko larruak, ibilgailuak, urontziak, aireontziak, artelanak eta antzinatekoak.
 • Jabetza intelektualetik etorritako eskubideak, egilearen ondarean jarraitzen duten bitartean.
 • Jabetza industrialetik etorritako eskubideak, jarduera enpresarialei lotuta ez dauden bitartean.
 • Euskal Kultur Ondarea osatzen duten ondasunak, behar bezala inskribatuak badaude.
 • Autonomia Erkidegoen Ondare Historikoa osatzen duten ondasunak, erregistratuak eta kalifikatuak daudenean; baita Espainiako Ondare Historikoa osatzen dutenak ere.
 • Museoei edo kultur erakundeei gordailuan utzitako artelan eta antzinatekoak, gordailatuta dauden bitartean. Baldintzak:
  • Irabazteko asmorik ez izatea.
  • Lagapenaldia gutxienez hiru urtekoa izatea.
 • Artistaren artelana bera, egilearen ondarean jarraitzen duen bitartean.