SCP Frogagiria norberaren kontsumorako instalazioetako gasolio hornidurak itzultzeko eskaera aurkeztu izanarena.

Nork aurkeztu behar du?

Norbere karburantea kontsumitzeko instalazioak dauzkatenek aurkeztu behar dute, bai eta gasolio profesionalaren itzulketa jaso nahi dutenek ere, betiere  abenduaren 28ko 38/1992 Legearen  52.bis artikuluan aipatutako kasuetan.

Zer aitortzen da?

Gasolio horniduren zerrenda aurkeztu behar da, formatu elektronikoan.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet bidez:  ZergaBidea web plataformaren bidez, IDATZIAK atalean prozesatu beharreko fitxategiarekin batera.

Aurkezteko epea

Informazioari dagokion hiruhilekoa amaitu ondorengo hogeita bost lanegunak.
 

Araudia

 

35/2007 Foru Agindua (PDF), urtarrilaren 22koa, Hidrokarburoen gaineko Zerga zati batean eta Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmenten gaineko Zergaren tasa autonomikoaren aplikazioari dagozkion kuotak itzultzeko prozedura ezarri, eta Zerga Bereziei buruzko martxoaren 3ko 20/1998ko 22 Foru Dekretuan izendapen konbinatuko kodeei egiten zaizkien erreferentziak eguneratzen dituena.

351/2007 Foru Agindua (PDF), martxoaren 27koa, urtarrilaren 22ko 35/2007 Foru Agindua aldatzen duena