SCP Norberaren kontsumorako instalazioetako gasolio hornidurak itzultzeko eskaera.

Nork aurkeztu behar du?

Beren ibilgailu baimenduetan erregai gisa erabiltzeko erabilera orokorreko gasolioaren kontsumo propioko instalazioen titularrak, baldin eta gasolio profesionalaren itzulketa jaso nahi badute Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 52 bis artikuluan aurreikusitako kasuetan.

Zer aitortzen da?

Gasolio horniduren zerrenda aurkeztu behar da, formatu elektronikoan.

Aurkezteko modalitateak

  • Internet bidez:  ZergaBidea plataformaren bidez, IDATZIAK atalean prozesatu beharreko fitxategiarekin batera.

Aurkezteko epea

Erreferentziazko epealdi bakoitza amaitu eta astebeteko epean.

Araudia

154/2023 Foru Agindua, apirilaren 5ekoa, gasolio profesionalaren kontsumoagatik jasandako hidrokarburoen gaineko zerga zati batean itzultzeko prozedura ezartzen duena, eta nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio erosketak direla-eta jasandako hidrokarburoen gaineko zerga itzultzeko prozedura ezartzen duen martxoaren 25eko 274/2010 Foru Agindua aldatzen duena.