Salbuespenak eta hobariak

Egintza ezargarria gertatu arren, hau da, zerga ordaintzeko obligazioa sortu arren, Foru Arau batek betekizun hori guztiz edo partzialki kentzen duenean, salbuespena ezarri duela esaten da.

Hobariak, berriz, ordaindu beharreko kuotatik kentzen diren zenbatekoak dira, betiere Foru Arauetan eta Ordenantza Fiskaletan ezarritako baldintza jakin batzuk betetzen badira.