Txikizkako merkataritza

Lokalaren azalera aitortu behar dute beti, dela 50 eta 51 laukietan, dela 50 laukian bakarrik. 663 taldeko jarduerek ez dute azalerarik aitortu behar lokaletik kanpo egiten direlako.

Jendeari itxitako biltegi eta deposituak 841 eredua aitortzen dira.