Hobariak

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren hobari nagusiak 4/2003 Foru Arauan (PDF), martxoaren 19koan, toki entitateen zerga sistema aldatzekoan, jasotzen dira, hain zuzen ere, I. eta III. kapituluetan eta, laburbilduta, honakoak dira: