Enkantearen xehetasunak

 • Izena: 253
 • Ondasun mota: Lokala
 • Udalerria: Oiartzun
 • Deskribapena: LOKAL KOMERTZIALA: 10 zk. Mamut Merkataritza Guneko Galeria . 72,54 m²
 • Hasierako zenbatekoa: 29.158,41 €
 • Enkantearen data: Lehen lizitazioa 2021/11/24 eta bigarrena lizitazioa 2021/11/26
 • Besterentzeko prozedura: Enkantea: lehen lizitazioan, eskaintzak kartazal itxian aurkezteko prozedura; eta bigarren lizitazioa, hitzez egiten diren segidako enkante-gehikadak.
 • Egoera: Esleituta
 • Tasazioa Tasazioa jaitsi
 • Jabetza Erregistroaren ziurtagiria Jabetza Erregistroaren ziurtagiria deskargatu
 • GAO GAO deskargatu

Agiriak - Eskaintza ereduak