Aldizkari Ofizialetan argitaratutako dirulaguntzen laburpena

Jarraian jasotzen da aldizkari ofizialetan argitaratutako eta toki entitateei zuzendutako diru-laguntzei buruzko informazioa:

dirua

Ekintzaileei laguntzeko 2024ko dirulaguntzen deialdia argitaratzeko da. Eskabideak aurkezteko epea 2024ko ekainaren 6an amaituko da.

Argitara ematen da etorkinen prestakuntza eta laneratzerako errotze-arrazoien bidez egoitza eta lanerako baimenak errazteko ibilbide integralen proiektuetara bideratutako dirulaguntzen deialdia. Eskabideak aurkezteko epea 2024ko maiatzaren 20an hasi eta ekainaren 28an amaituko da.

Udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titulartasuneko euskaltegi publikoei, 2023-2024 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak argitara ematen da.

Argitaratzen da administrazio publikoetan lehen lanbide-esperientzia izateko programa finantzatzeko laguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Eskabideak aurkezteko epea 2024ko urriaren 31an amaituko da.

Huts-zuzenketa: ebazpena, 2024ko martxoaren 25ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariarena, 2023an laneratzeko eta berrikuntza soziolaboralerako proiektu bereziak garatzeko dirulaguntzen erakunde onuradunen zerrenda argitara ematen duena. Laguntza horiek lanean ari diren langileentzat eta lana lortzeko edo enplegua lortzeko zailtasunak dituzten langabeentzat izango dira.