Eibar


2016ko ponentzia

2016-3-09-30ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2016)

PDF
542.8 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
2.1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.4 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3.7 MB
III. ERANSKINA
Azpizona katastralen planoa.

2017ko Aldaketa

2017-08-29ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (B.O.G. 22-09-2017)

PDF
168.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
2.1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
3.4 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2019eko Aldaketa

2019-09-03an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2019-09-09)

PDF
101.6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1.4 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
2.7 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.