Villabona

Villabona


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
49 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
439 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
588 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
3 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
4 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
9 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
128 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
942 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1004 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2005eko Aldaketa

2005-09-13an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2005-09-19)

PDF
6 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
373 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
492 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2007ko Aldaketa

2007-09-4an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2007-09-20)

PDF
11 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
394 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
535 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2012ko Aldaketa

2012-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2012-09-20)

PDF
22 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.

2013ko Aldaketa

2013-08-27an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2013-09-20)

PDF
172 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
674 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
775 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.