Zumarraga

Zumarraga


2001eko ponentzia

2001-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2001-09-10)

PDF
50 KB
MEMORIA
Hiritar izaerako ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzia.
PDF
461 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
552 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.
PDF
28 KB
III.ERANSKINA
AZPIZONA KATASTRALAK
PDF
5 KB
IV.ERANSKINA
BALIOAK-ETXEBIZITZA ERABILERA
PDF
3 KB
V.ERANSKINA
BALIOAK-MERKATARITZA ERABILERA
PDF
3 KB
VI.ERANSKINA
BALIOAK-INDUSTRIA ETA ZERBITZU ERABILERA
PDF
9 KB
VII. ERANSKINA
ERAIKUNTZEN TIPIFIKAZIOA, LOKALEN ERAIKUNTZA KOSTUA ETA BALIOGALERA

2002ko Aldaketa

2002-09-17an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2002-09-20)

PDF
70 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
427 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
520 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2004ko Aldaketa

2004-09-21ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2004-09-29)

PDF
8 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
404 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
511 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2006ko Aldaketa

2006-09-5ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2006-09-25)

PDF
12 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
434 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
579 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2008ko Aldaketa

2008-09-2an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2008-09-26)

PDF
14 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
399 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
534 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2009ko Aldaketa

2009-09-1ean Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2009-09-16)

PDF
11 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
1 MB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
1 MB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.

2012ko Aldaketa

2012-08-28an Foru Gobernuko Kontseiluan onartuta (G.A.O. 2012-09-20)

PDF
185 KB
MEMORIA
Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziaren aldaketa.
PDF
716 KB
I. ERANSKINA
Lurzoru hiritarra mugatzeko planoa.
PDF
994 KB
II. ERANSKINA
Zona katastralen planoa.